Vaje in intervencije

Intervencija - požar na industrijskem objektu Fragmat  • 13. 6. 2019

V četrtek 13.6.2019 ob 20:14 je v IC Podskrajnik v občini Cerknica v podjetju Fragmat zagorel stroj v proizvodni hali. Požar, katerega so poizkusili pogasiti zaposleni, se je hitro razširil na celotno halo, ter na zunanje skladišče. Požar, ki je uničil celotno proizvodno halo v izmeri približno 2000 kvadratnih metrov, dva viličarja, dve kombinirani vozili, prikolico za tovorno vozilo in zunanje skladišče na površini približno 20.000 kvadratnih metrov, je gasilo okoli 316 gasilcev iz 31 gasilskih enot, katerim je uspelo ubraniti vse sosednje objekte.
Sodelovalo je tudi 17 gasilcev iz PGD Grahovo, z vsemi vozili (GVC 16/25, GVM, GVGP-1). Naše vozilo GVC 16/25 in operativna enota vozila so delovali v sektorju zahod. Ostali člani, ki so sodelovali na intervenciji so s pomočjo agregata nudili razsvetljavo prostora pri dihalnih aparatih, ostali pa smo pomagali pri logistiki (zagotavljanje tlačnih posod, pitna voda).
Gasilci iz PGD Stari trg in pripadniki mobilnega laboratorija ELME so postavili lovilce in pivnike na iztoke meteornih voda v bližnji potok, pripadniki mobilnega laboratorija ELME so na kraju tudi izvajali meritve zraka, katere bodo znane v prihodnjih dneh. Na kraju je bila tudi ekipa reševalcev NMP Cerknica. Zaradi splošne nevarnosti so bile sprožene tudi sirene javnega alarmiranja, ter preko medijev objavljeno opozorilo za prebivalce. Evakuirani so bili štirje prebivalci iz bližnjega stanovanjskega objekta in zaposleni iz bližnjega podjetja, zaposleni podjetja Fragmat pa so se evakuirali sami. Obveščene so bile vse pristojne službe, vzpostavljen je bil tudi občinski štab CZ. Med intervencijo je Policija zaprla širše območje okoli kraja dogodka, poškodovanih ni bilo.
 
Povzeto po uradnem sporočilu za javnost.
Foto (rtvslo.si in Ljubo Vukelič – občina Cerknica)
 
Prispevek pripravil Matic Gornik


Vaja - gasilski dom PGD Cerknica  • 7. 4. 2019

V okviru izobraževanja za gasilskega častnika smo skupaj s sošolci iz tečaja za GČ organizirali ponavljalno vajo pred zaključnim izpitom na Igu, vodja vaje za PGD Grahovo sem bil Matic Gornik. Pod mentorstvom tovarišev iz PGD Cerknica (Goran Kovačevič, Aleš Doles in Matjaž Meden), smo naredili 4 različne scenarije in bili pozorni predvsem na vse vidike vodenja voda oz. dveh enot na požarišču. Pri prvem scenariju je šlo za požar v notranjosti objekta, ena oseba pa je bila pogrešana. Ekipa je zavarovala kraj dogodka, ter uspešno z notranjim napadom rešila pogrešano osebo. Druga enota je vzpostavila hlajenje objekta. Po scenariju je sledila kratka analiza in ponovno preigravanje enakega scenarija z drugo vodjo. V drugem scenariju je gorelo na objektu, vstop v prostor ni bil potreben, zaradi bližine plinohrama pa je bilo potrebno hlajenje le tega. Tudi to vajo smo uspešno opravili in ponovili ključne elemente pri vodenju dveh in več enot na požarišču. Po dobrih 2 urah vaj smo se z ekipo PGD Grahovo vrnili v orodišče. Za izvedbo vaje se lepo zahvaljujem tovarišem iz PGD Cerknica.

                                                                               Vodja vaje: Matic Gornik


Vaja - osnovna šola Grahovo  • 30. 3. 2019

Na vaji smo postavili dva zunanja napada, iz gvc 16/25. Vozilo GVC 16/25 smo priklopili na vodovodno omrežje iz hidranta. Štirje operativci so postavili lestev iz zadnje strani šole. Vodja intervencije si je postavil poveljniško mesto in določil vodjo zunanjih napadov. Po opravljeni vaji smo lestev ponovno postavili skupaj, ter se pobližje spoznali z vozilom GVC 16/25.

                                                                 
                                          Vodja vaje: Luka Ris


Vaja sektorja Grahovo  • 3. 11. 2018

V soboto, 3.11. 2018 ob 16. uri je potekala sektorska vaja 4 društev sektorja Grahovo – PGD Grahovo, PGD Žerovnica, PGD Gorenje Jezero in PGD Martinjak. Vaja je potekala v zapuščeni tovarni Brest Masiva Martinjak. Na vaji je sodelovalo 46 gasilcev. Iz PGD Grahovo se je vaje udeležilo 19 gasilcev z vsemi tremi vozili.

                                                                  Poveljnik PGD Grahovo: Nejc Gornik


Vaja GZ Cerknica  • 13. 10. 2018

V soboto, 13.10.2018 je potekala občinska vaja »Požar v garažni hiši soseska Jezero« z namenom, da se preizkusi in izpopolni organiziranost in pripravljenost vseh gasilskih društev GZ Cerknica. Vaja je trajala od 9:00 do 12:00 ure. Na vaji je skupaj sodelovalo 123 gasilcev iz vseh 17 prostovoljnih društev Gasilske zveze Cerknica. Iz PGD Grahovo je sodelovalo 10 gasilcev z vozilom GVC 16-25. Vaje sta se udeležila tudi predsednik in poveljnik GZ Cerknica, ki sta prav tako naša člana ter predsednica društva, ki je vajo spremljala in fotografirala. Po zaključku vaje je sledil postroj vseh enot z nagovori in analizo.

                                                                    Poveljnik PGD Grahovo: Nejc Gornik


Delovna akcija operativnih članov in pripravnikov  • 15. 9. 2018

V soboto 15.9.2018 je 15 operativnih članov in pripravnikov udeležilo delovne akcije, ki je trajala skoraj ves dan. Najprej smo postavili klopco in mizo ob ribniku Fužina. To nalogo in sredstva nam je dala Krajevna skupnost. Vodja akcije pa je bil naš član in predsednik krajevne skupnosti Grahovo Rajko Intihar. Zatem smo zabetonirali še dve ogromni gumi, ki jih v vasi pogosto potrebujemo za mlaje ob različnih priložnostih. Sedaj si jih ne bo treba več sposojati pa tudi mlaji bodo lahko večji. Pa upajmo da jih bomo veliko uporabljali. Vsa pohvala našim fantom.

                                                         Predsednica: Mojca Intihar


Vaja operative  • 9. 6. 2018

V soboto, 9.6.2018 je potekala vaja operativnih članov PGD Grahovo. Na vaji je sodelovalo 15 operativnih članov. Vaja je bila razdeljena na dva dela (teoretični in praktični del). Najprej smo si v dvorani ogledali vrste gasilnikov in uporabo le teh. Prezentaciji je sledil ogled kratkega filma gašenje požara na štedilniku (olje). V praktičnem delu smo z uporabo vozila GVC 16/25 uprizorili gašenje zunanjega požara. Na koncu vaje je gospodar Andrej Pelan vsem operativcem predstavil uporabo gasilske črpalke. Vaja je bila uspešno zaključena, naslednja sledi v kratkem.

                                                                     Poveljnik PGD Grahovo:  Nejc Gornik


Vaja operative   •  7. 4. 2018

V soboto, 7. 4. 2018 je potekala vaja operativnih članov PGD Grahovo. Vaje se je udeležilo 17 operativnih članov. Pod vodstvom pomočnika poveljnika za naprave za zaščito dihal Rajka Intiharja so operativci osvežili svoje znanje o izolirnih dihalnih aparatih, pod vodstvom poveljnika Nejca Gornika pa so pri osnovni šoli v skupinah postavljali lestev. Na koncu vaje so operativci poskrbeli še za čistočo vseh treh naših vozil (GVC 16/25, GVM in GVGP-1).
                                Poveljnik PGD Grahovo:  Nejc Gornik


Intervencija - vetrolom  •  11. 12. 2017

Zaradi močnega vetra so naši gasilci odšli na pomoč vaščanu, ki mu je pometalo nekaj strešnikov s strehe.


Intervencija - vžig zaradi cigaretnega ogorka  •  23. 11. 2017

Ob 23:08 je prišlo do vžiga sedežne garniture v stanovanju v Grahovem. Gasilci so jo zalili z vodo in iznesli iz stanovanja. Poškodovan ni bil nihče.


Intervencija - požar na električnem drogu  •  17. 6. 2016

Ob 18:26 smo bili obveščeni o požaru na objektu na Gorenjem Jezeru. Zagorelo je v stanovanjski hiši. Ena oseba je bila poškodovana ogenj pa je zajel tri prostore. Z gasilci iz PGD Gorenje Jezero in PGD žerovnica nam je uspelo požar pogasiti.


Intervencija - požar na objektu  •  10. 1. 2016

Ob 21:47 je zagorela lesena koča v gozdu nad pokopališčem v Grahovem. Ob izbruhu požara v koči, ki je povsem pogorela ni bilo nikogar. Sodelovali so tudi gasilci iz Cerknice, Gorenjega jezera in Martinjaka.


Intervencija - požar na objektu  •  23. 10. 2015

Ob 18:26 smo bili obveščeni o požaru na objektu na Gorenjem Jezeru. Zagorelo je v stanovanjski hiši. Ena oseba je bila poškodovana ogenj pa je zajel tri prostore. Z gasilci iz PGD Gorenje Jezero in PGD žerovnica nam je uspelo požar pogasiti.


Poplave   •  november - 2014

Jesenske poplave so zopet preizkusile pripravljenost članov društva, saj so ogrožale kar nekaj objektov v Grahovem in okolici. Še huje pa je bilo v Cerknici in sosednji občini Loška dolina. Tudi njim smo priskočili na pomoč in pomagali po svojih močeh.


Intervencija - požar na industrijskem objektu Alumar   •  24. 2. 2014

Ob 2:40 smo odšli na pomoč gasilcem, ki so se že uro poprej spopadli s požarom na ostrešju gospodarskega objekta Alumar v industrijski coni Podskrajnik. Pri intervenciji je sodelovalo 17 gasilskih društev, med njimi tudi gasilci iz Vrhnike in Postojne. Požar nam je s skupnimi močmi uspelo lokalizirati šele okrog šeste ure zjutraj.


Odpravljanje posledic žledoloma   •  1. 2. 2014

V prvrm tednu februarja nas je narava odela v leden oklep, ki se je kasneje iskazal kot naravna katastrofa. Ponovno je na plano privrela solidarnost na vseh ogroženih območjih. Med prvimi, ki so pristopili k reševanju, smo bili tudi gasilci. Pričeli smo s čiščenjem cest, razvažali agregate do gospodinjstev, kjer so jih potrebovali, pomagali pri obveščanju prebivalstva..., skratka neprestano bedeli nad neljubo situacijo.


Intervencija - požar   •  3. 12. 2013

Požar nas vedno pričaka iz zasede, nepričakovano. Sprehajalec psa je že v trdi temi večera, opazil ogenj v eni od lesenih barak v neposredni bližini gasilskega doma in naredil vse, da so bili alarmirani sosedje in gasilci. Sosedje so pričeli nositi vodo in polivati. Operativna enota našega gasilskega društva je bila izjemno hitro na kraju dogodka in pogasila požar. Obenem je zavarovala okolico in ukrepala, da se požar ne bi razširil ali ponovil.
NA POMOČ – OB TAKIH PRILIKAH JE SPOZNANJE O MOČI BESED VELIKO.


Intervencija - požar na Trstelju   •  11. 8. 2013

Gasilci PGD Grahovo smo skupaj s še nakaj društvi iz GZ Cerknica odšli na pomoč primorskim kolegom na Kras. Pomagali smo jim pri gašenju manjših požarov, ki so ponovno izbruhnili na robu pogorišča, ter nudili pomoč pri požarni straži.


Intervencija - delovna nezgoda  •  1. 6. 2013

Ob 15:29 smo bili obveščeni o delovni nesreči nad vasjo Grahovo, kjer si je krajan pri gozdnih opravilih huje poškodoval nogo. Gasilci PGD Grahovo smo nudili pomoč ekipi NMP Cerknica pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.