Občinska priznanja 2020   •  12. 6. 2020


Zavod ORON

Med letošnjimi prejemniki priznanj Občine Cerknica je tudi Ksenija Preželj. Prejela je Zlato taborsko priznanje. 

 

Rojena prava Gorenjka, kot si sama pravi, se je Ksenija Preželj pred skoraj tremi desetletji iz Ljubljane priselila v Grahovo, kjer si je ustvarila prijetno domovanje in  tako postala zavedna Notranjka. Kot prišlek, je bila in je še vedno,  neobremenjena  z ljudmi - kdo je kdo, čigav je, komu pripada. S svojo pozornostjo in svojim širokim pogledom na ljudi, je marsikomu omogočila lepše in kvalitetnejše življenje. Za to so ji hvaležni mnogi mladi - za katere ima še poseben posluh, socialno šibki, starejši pa tudi drugi krajani in občani. Pred ničemer si naša Ksenija ne zatiska oči. Nikoli ji ni odveč potrkati na katerekoli vrata državnih ali občinskih inštitucij za karkoli ali kogarkoli. Pa naj bo to za ureditev okolice, prehoda za pešce, iskanje pomoči sočloveku. S pravim pristopom in vztrajnostjo ji je marsikaj uspelo. Njeno delovanje in sodelovanje na različnih področjih nam izboljšuje kvaliteto življenja. Ne smemo pozabiti tudi na  njeno izredno skrb za vse živali. Njena največja skrb pa so  številne  zavržene mucke.

Drugi mandat sodeluje v Odboru krajevne skupnosti Grahovo, vendar je njeno delovanje  in njen pogled mnogo širši. Imejmo jo za vzgled, saj  žal, v sodobni družbi, čedalje bolj  vsak gleda le zase.

Zelo dejavna je  v domačem gasilskem društvu v Grahovem. Članica je postala leta 2001, kot ena od tekmovalk v tekmovalni ekipi veterank.

Leta 2006 in 2007 je bila članica gradbenega odbora pri gradnji  novega gasilskega doma. Da imamo sodoben dom je tudi njena velika zasluga. Pa ne le, da je fotografsko spremljala in dokumentirala celotno gradnjo, temveč je aktivno sodelovala v gradbenem odboru in poskrbela za velik del logistike.

Četrti mandat je članica upravnega odbora društva, kar kaže na to, da še vedno dobro sodeluje  z mladimi. Bila je tudi  tajnik društva. Predsednica komisije za veterane v društvu pa je že vrsto let. S svojim organizacijskim znanjem in izkušnjami še vedno odlično skrbi za domače veteranke in veterane. V ekipo, katero vodi že skoraj dvajset  let, vključuje  nove veteranke. Organizira   enodnevne  ekskurzije, na katerih se družijo in izobražujejo. Obiskuje starejše gasilce in druge krajane ob okroglih jubilejih in skrbi, da se nikogar ne pozabi. Vestno opravlja tudi druge naloge, ki jih prejme na sejah upravnega odbora in tako konstruktivno deluje v društvu. Med drugim ureja dokumentacijo za izvedbo prireditev in skrbi za zgodovino društva.

Aktivna je tudi širše – na ravni GZ Cerknica in regije, kjer deluje v komisiji za veterane.  S svojim delovanjem skrbi za krepitev in utrjevanje delovanja in dobrega ugleda gasilstva.

Med drugim je tudi aktivna članica Pustnega društva zadnjih 25 let. Takoj, ko je zapustila prestolnico in si uredila svoj novi dom v Grahovem je aktivno pristopila k delovanju društva. Najprej je bila zelo aktivna v skupni Coprniška kuhinja, kjer je s svojo energijo postavila skupino na visok programski nivo. Coprnice so vedno kaj skuhale, da smo z dobro voljo pregnali zimo. Aktivno se je vključila v delo društva in v času od 2005 do 2012 leta vodila društvo kot predsednica. Prav gotovo je najbolj odmeven njen prispevek v delu Organizacijskega odbora, ki vsako leto organizira teden pustnih prireditev. Z vso vestnostjo in natančnostjo pripravi in uredi vse potrebne dokumente za pridobitev dovoljenj za izpeljavo pustnih prireditev. Vestno opravlja delo tajnika društva. Aktivna je na vse ostalih področjih, kjer začuti, da je potrebna pomoč. Ksenija se je zelo lepo vklopila v društveno delo Notranjcev, kar je včasih zelo težko, saj smo znani po zaplankanosti in svojeglavosti. To ji je uspelo in ji čestitamo, da je več kot četrt stoletja zdržala v naši družbi.

Njenih prostovoljnih ur danih širši lokalni skupnosti, gasilski organizaciji,  in pustnemu društvu ni mogoče prešteti. Ksenija iskrena hvala za vse v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Grahovo, Krajevne skupnosti Grahovo in Pustnega društva Cerknica kot predlagateljev.