Občni zbor 2019   •  9. 2. 2019


95. občnega zbora PGD Grahovo se je v soboto, 9. 2. 2019,  udeležilo skoraj 80 članov in gostov. Prisotni so bili predstavnik GZ Cerknica namestnik poveljnika tovariš Klemen Purkart, predstavnika prijateljskega gasilskega društva iz Črnega Vrha, predstavniki ostalih treh društev sektorja.

Najprej smo se z minuto molka poklonili kar štirim našim preminulim članom ter preostalim preminulim gasilcem.  Izvolili smo delovno predsedstvo in ostale organe  občnega zbora.  Delovno predsedstvo s predsedujočim Edom Škrabcem je zasedlo svoja mesta in sledila so poročila, ki so bila izčrpna, zato razprave skoraj ni bilo in so bila tudi soglasno sprejeta. Med poročili pa so se v ozadju vrtele slike naših dejavnosti v letu 2018, tako se tudi prisotna mladina ni dolgočasila.


Nekaj prijaznih besed so nam namenili tudi vsi naši gostje. Še posebej smo bili veseli, da so se vabilu odzvali gostje iz Črnega Vrha.

 

Sledili so programi dela. Najprej predsednice, ki je le poudarila posebnosti leta 2019, saj bo to leto  leto tekmovanj in praznovanj. Praznovali bomo tudi v Grahovem, in sicer 17. 8., ko bomo ponosno prevzeli nov prapor. Sledilo je konkretno daljše poročilo poveljnika s  planom dela in potreb ter kratki in jedrnati  plani predstavnika za mladino,  predstavnice za članice ter predstavnice za veterane.

Sledila je podelitev društvenih priznanj za dolgoletno delo, za delo v operativi, mladinska priznanja in priznanja III., II. In I. stopnje Gasilske zveze Cerknica. Kar nekaj članov je tudi napredovalo v činu. Državna odlikovanja pa bodo podeljena na slavnosti 17. 8. Vsem prejemnikom priznanj  čestitamo in jim želimo uspešno delo tudi v bodoče.