PGD Grahovo - 90 let

Postavitev mlajev   •  7. 6. 2014

Slavnostna seja   •  14. 6. 2014                                               video

Parada in svečani del   •  21. 6. 2014                                      video

Veselica s Tanjo Žagar   •  21. 6. 2014

Zaključni piknik   •  27. 6. 2014

Dobitniki priznanj

Priznanje Gasilske zveze III stopnje

Gornik Igor, Mišič Jože, Mele Pavel, Jakopin Blaž, Leskovec Janez, Zalar Leon, Gornik Nejc, Lavrič Tine, Ule Damjan, Intihar Anže, Andrejčič Ervin, Tekavec Urban, Mišič Martin, Švigelj Tatjana, Ule Emil

Priznanje Gasilske zveze II stopnje

Gornik Milan, Čuk Marija, Intihar Majda, Šega Majda, Vesel Milena, Žnidaršič Francka, Polovič Metka, Baraga Lili, Kovač Sonja, Godeša Suzana, Gornik Mojca, Debevec Metoda, Kranjc Andrej, Hribljan Dejan, Kraševec Anton, Škrabec Edo, Žnidaršič Vilko, Mišič Matija, Polovič Boris, Pelan Peter, Šega Jožko, Jenček Miro, Bell Bojan, Debevec Marko, Bell Boris, Ris Luka, Polovič Simon, Hribljan Slavko, Pelan Andrej, Cvetko Tone, Godeša Edvarda, Vesel Marija, Ule Marija, Mulec Petra

Priznanje Gasilske zveze I stopnje

Nanut Darko, Kovač Tone, Gornik Darko, Šega Roman, Novak Vera, Intihar Mojca, Matejna Jože, Gornik Igor, Levar Miroslav, Preželj Ksenija, Funda Jože, Ule Boštjan

Plaketa gasilskega veterana

Kranjc Janez, Mahne Franc, Gornik Jurij

Gasilska plamenica II stopnje

Kočevar Bogdan

Gasilsko odlikovanje III stopnje

Intihar Rajko, Žnidaršič Franc, Žnidaršič Vinko

Gasilsko odlikovanje I stopnje

Rok Franci

Odlikovanje za posebne zasluge

Novak Zdravko Valentin