Prevzem vozila GVM - 1  •  24. 6. 2017


Z zvoki slovenske himne v izvedbi pihalnega orkestra Kovinoplastike Lož se je začela slovesnost ob prevzemu novega gasilskega vozila PGD Grahovo – GVM-1. Ob prazniku, ki je praznik vseh krajanov Grahovega, Bločic in Bloške Police, nas je pozdravila in nagovorila tajnica PGD Grahovo in moderatorka prireditve Andreja Mele.

Poseben pozdrav je sledil županu občine Cerknica, gospodu Marku Ruparju, domačinoma predsedniku GZ Cerknica, tovarišu Rajku Intiharju in poveljniku GZ Cerknica, tovarišu Zdravku Novaku, tajnici GZ Cerknica, tovarišici Lučki Milavec, gospodu župniku, Sandiju Osojniku, občinskega poveljniku, tovarišu Janezu Milavcu, častnim članom društva, vsem donatorjem, predstavnikom sosednje gasilske zveze Loška dolina, vsem prostovoljnim društvom GZ Cerknica, pihalnemu orkestru Kovinoplastike Lož, domačim gasilcem in vaščanom.

Najprej nas je nagovoril predsednika PGD Grahovo, tovariš Bogdan Kočevar. Nika Žnidaršič, učenka 7. razreda in mlada gasilka iz Žerovnice, nam je recitirala svojo pesem o gasilcih, njihovem pogumu in pripravljenosti vedno priskočiti na pomoč. Sledil je nagovor predsednika GZ Cerknica, tovariša Rajka Intiharja, ki je poudaril uporabnost nove pridobitve za številčno mladino in nam zaželel varno vožnjo. Sledil je še govor župana Marka Ruparja, ki podpira gasilstvo in vzgojo gasilske mladine ter se zaveda pomembnosti gasilstva nasploh. Pod taktirko dirigenta, gospoda Danila Bavca, nam je še eno zaigral pihalni orkester Kovinoplastike Lož. Naš mladinec Andraž Zalar, odličen plesalec break danca, član mladinske break dance skupine Go-Breakers Juniors iz Ljubljane, nam je s svojo plesno točko vzel sapo.

Sledile so podelitve. Predsednik GZ Cerknica, tovariš Rajko Intihar in poveljnik GZ Cerknica, tovariš Zdravko Novak, sta podelila mladinska priznanja. Priznanja je prejelo kar 14 mladink in mladincev PGD Grahovo, ki so aktivni člani PGD Grahovo vsaj 5 let. To so: Jan Hašič, Tim Kovač, Matic Mele, Jurij Ule, Mateja Mulec, Maja Mulec, Samo Intihar, Žiga Leskovec, Brnin Soko, Miha Šušnjar, Jan Leskovec, Peter Janeš, Gašper Mele in Matej Kovač . Moderatorka Andreja se je v imenu društva javno in iz srca zahvalila za finančno pomoč pri nakupu GVM-1 vsem krajanom in krajankam, članom in podpornim članom, simpatizerjem, donatorjem in podjetjem. Predsednik društva, tovariš Bogdan Kočevar, pa je podelil posebne zahvale za pomoč pri nabavi novega vozila GVM-1: Občini Cerknica, GZ Cerknica, Podjetju Papigal d.o.o., Podjetju Vojko Mulec s.p.,Podjetju Damjan Andrejčič s.p., Studio Pungart, IVL d.o.o., Avto Moste. Zahvalo za velik prispevek pri nadgradnji vozila sta prejela tudi poveljnik PGD Grahovo, tovariš Darko Nanut in gospodar PGD Grahovo, tovariš Andrej Pelan. Naša vaščanka, gledališka in dramska igralka gospa Marijana Brecelj, je izvrstno interpretirala odlomek iz Butalcev Frana Miličinskega Ježka.

Gospod župan Marko Rupar je predal ključe novega vozila predsedniku PGD Grahovo, tovarišu Bogdanu Kočevarju, ki je ključe predal v uporabo poveljniku PGD Grahovo, tovarišu Darku Nanutu, ki je potem vozilo zagnal. Gospod župnik Sandi Osojnik je vozilo le še blagoslovil. Moderatorka Andreja Mele se je na koncu zahvalila vsem za prisotnost in zaželela lep večer z ansamblom Malibu. Praporščaki so odkorakali in za večino se je začel veseli del.


                                                                                                           Mojca Intihar


Fotografije si lahko ogledate TUKAJ.