Srebrni taborski znak občine Cerknica našim veterankam  • Junij, 2017


Naša desetina veterank je ob občinskem prazniku prejela Srebrni taborski znak občine Cerknica 2017. Obrazložitev predloga:
»Leta 2001 sta Vera in Zdravko Novak ustanovila v Grahovem žensko veteransko desetino, ki brez prekinitve deluje še danes. Tudi zamenjav med članicami praktično ni. Torej petnajst let je minilo in članice veteranske so se v teh letih udeležile številnih tekmovanj, tako na državni kot regijski in seveda občinski ravni. Danes je povprečna starost tekmovalk 71 let. Še vedno so natančne pri izvedbi vaje in se trudijo biti tudi kar najbolj hitre. S svojo prisotnostjo na raznih tekmovanjih vnašajo veliko zaupanja v to, da se tudi v veteranskih letih da in splača sodelovati v gasilskih vrstah ter tekmovati. To prispeva k dobremu počutju in koristnosti veterank ter njihovemu medgeneracijskemu spoštovanju in delovanju. Vključeno so tudi v številne aktivnosti društva. S svojim delovanjem prispevajo k dobremu razpoloženju, druženju in sodelovanju z drugimi gasilskimi društvi.«
Vsa leta je njihov mentor poveljnik Zdravko Novak, kateremu so se naše veteranke še posebej zahvalile.

 Foto: Tine Šubic