Na čelu GZ Cerknica ostajata naša dva člana   •  25. 3. 2018


V nedeljo, 25. marca, je potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Cerknica, v katero je vključenih 17 prostovoljnih gasilskih društev ( Cerknica, Dolenje Jezero, Gorenje Jezero, Dolenja vas, Grahovo, Ivanje selo, Unec, Rakek, Martinjak, Žerovnica, Begunje, Cajnarje, Bezuljak, Otave, Sveti Vid, Nova vas, Velike Bloke). Na skupščini, ki sta se je udeležila tudi cerkniški župan Marko Rupar in bloški župan Jože Doles, so potekale volitve vodstva. Na vrhu zveze tudi v prihodnjem petletnem mandatu prepričljivo ostajata naša člana - predsednik Rajko Intihar in poveljnik Zdravko Novak. Tovariš Novak je prejel visoko priznanje Gasilske zveze Cerknica. Čestitamo in jima želimo uspešno delo tudi v bodoče.